Dobrodošli na našu kontakt web stranicu

Smart Irrigation Solutions

Sisitemi za navodnjavanje i prihranjivanje biljaka

Kontaktirajte nas

Telefon

Email

Radno vreme

Pošaljite poruku

  Pratite nas na društvenim mrežama

  Postignite vrhunske rezultate u proizvodnji voća i povrća uz navodnjavanje i prihranjivanje

  Navodnjavanje i prihrana

  Smart Irrigation Solutions

  Koristimo profesionalnu opremu

  Ovo uključuje instalaciju, održavanje i popravke različitih tipova sistema za navodnjavanje kao što su prskalice, kapalice, sistemi za navodnjavanje kap po kap i podzemni sistemi. Profesionalna oprema obuhvata cevi, ventile, spojnice, prskalice, kontrolne uređaje i druge komponente neophodne za ugradnju i održavanje sistema za navodnjavanje.

  Profesionalna oprema za navodnjavanje  uključuje i pumpne stanice i sofisticirane sisteme kontrole koji omogućavaju automatizovano upravljanje navodnjavanjem

  Korišćenje profesionalne opreme omogućava precizno i efikasno navodnjavanje i prihranjivanje optimizaciju potrošnje vode i obezbeđivanje zdravog rasta biljaka. Takođe pomaže u brzom i pouzdanom održavanju sistema .

  Smart Irrigation Solutions

  Naše usluge

  Smart Irrigation Solutions nudi široki spektar usluga i rešenja iz oblasti navodnjavanja i prihranjivanja .

  Navodnjavanje kap po kap

  najmodernija i najpreciznija vrsta navodnjavanja jer se voda i hranljive materije precizno doziraju u zonu korenovog sistema biljke. Takođe, moguće je veoma precizno dozirati količinu vode i hrane koju biljka dobija.

  navodnjavanje prihranjivanje, parkovsko navodnjavanje

  Parkovsko navodnjavanje

  važan aspekt održavanja zelenih površina kako bi se obezbedilo zdravlje biljaka i atraktivnost prostora.

  navodnjavanje prihranjivanje, prihranjivanje biljaka

  Prihrana

  proces dodavanja hranljivih materija biljkama kako bi se poboljšao njihov rast, razvoj i zdravlje.

  navodnjavanje prihranjivanje antifrost

  Anti frost

  Antifrost sistem za biljke je tehnika koja se koristi za zaštitu biljaka od niskih temperatura i mraza.

  Hladjenje voćnjaka

  Hladjenje voćnjaka je važan proces koji se koristi za održavanje optimalnih temperatura u voćnjaku

  Održavanja zdravog i produktivnog biljnog rasta uz automatizovano navodnjavanje i prihranjivanje

  Mechatronic

  Automatizacija mašine za navodnjavanje prihranjivanje biljaka.

  Povrće Mechatronic prihrana biljaka logo

  Naše automatozovano navodnjavanje i prihranjivanje omogućuje optimalno snabdevanje biljaka vodom i hranljivim materijama uz uštedu energije i drugih resursa.

  Naši dobavljači opreme

  Dobavljači

  Irritec povrće (logo

  Implementacija sve efikasnijih rešenja za optimizaciju vodnih resursa i proizvodnih procesa u sistemu za navodnjavanje

  povrće Rivulis logo

  Kao globalni inovator rešenja za mikro-navodnjavanje, Rivulis nudi najširi portfolio na tržištu, koji sadrži najprepoznatljiviji proizvod

  Pruža sveobuhvatna prilagođena rešenja za kontrolu i upravljanje snabdevanjem vodom bilo gde u svetu

  Poseduje proizvodne kapacitete visokospecijalizovanog tima tehničara, kao i radionicu sa najnovijim mašinama i tehnologijama

  Nudimo rešenja za optimizaciju vodnih resursa i proizvodnih procesa u sistemu za navodnjavanje i prihranjivanje

  Smart Irrigation Solutions

  Implementacija efikasnih rešenja

  Smart Irrigation Solutions nudi rešenja za inteligentno i automatozovano navodnjavanje i prihranjivanje koje omogućuje optimalno snabdevanje biljaka vodom i hranljivim materijama uz uštedu energije i drugih resursa.

  U saradnji sa Mafi Design
  error: Content is protected !!
  Scroll to Top
  Smart Irrigation Solutions