Smart Irrigation Solutions

Navodnjavanje “kap po kap”

Navodnjavanje "kap po kap"

je najmodernija i najpreciznija vrsta navodnjavanja jer se voda i hranljive materije precizno doziraju u zonu korenovog sistema biljke. Takođe, moguće je veoma precizno dozirati količinu vode i hrane koju biljka dobija..

Uštede koje se ostvaruju na ovaj način su značajne

Drops of Life

Sistem navodnjavanja "kap po kap"

Sistem navodnjavanja kap po kap je tehnologija navodnjavanja koja se koristi za poljoprivredu. Ovaj sistem omogućava da se voda isporučuje biljkama u vrlo preciznim količinama direktno u korenje. To omogućava veću uštedu vode i poboljšanje kvalita prinosa.

Kap na listu

Način rada

Sistem navodnjavanja kap po kap sastoji se od cevi koje se polažu duž redova useva i kapaljki koje isporučuju vodu u tlo. Kapaljke se postavljaju na različitim udaljenostima, zavisno o potreba biljaka, a voda se isporučuje u vrlo malim količinama. Ovaj sistem omogućava da se voda ravnomerno raspoređuje po celom području, što pomaže u sprečavanju gubitka vode putem isparavanja ili curenja u druge delove tla.

Automatsko navodnjavanje

Automatski sistem navodnjavanja

Automatski sistem navodnjavanja "kap po kap" može se programirati da isporučuje vodu u određenim vremenskim intervalima, zavisno o potreba biljaka i vremenskim uslovima. Na taj način, biljke dobijaju dovoljno vode za optimalan rast i razvoj, bez gubitka vode i resursa.

Efikasnost sistema navodnjavanja kap po kap pruža Smart Irrigation Solutions

Prednosti ovog sistema navodnjavanja

Osim što štedi vodu, ovaj sistem navodnjavanja smanjuje potrebu za korištenjem pesticida i herbicida, što pomaže u očuvanju okoline. Takođe, omogućava uzgajanje biljaka u sušnim područjima i poboljšava kvalitet biljaka.

Navodnjavanje biljaka sistemom kap po kap

Navodnjavanje kap po kap

Slika je nastala tokom isporučivanja rešenja navodnjavanja kap po kap

Smart Irrigation Solutions

Ukoliko su vam potrebne naše usluge i isporuka rešenja, kontaktirajte nas

Smart Irrigation Solutions

Važnost sistema navodnjavanja u savremenoj poljoprivredi

Efikasniji od drugih tradicionalnih sistema za navodnjavanje

Voda se primenjuje tačno tamo gde je potrebna, što dovodi do značajnih ušteda vode. Sistemi kap po kap imaju manji gubitak vode usled isparavanja i oticanja, što može smanjiti ukupnu količinu vode koja se koristi za navodnjavanje za oko 30-70%.

Smanjuju potrebu za upotrebom pesticida i herbicida

.

Voda se nanosi direktno na koren biljke, čime se sprečava širenje pesticida i herbicida po celoj površini zemljišta. Takođe može smanjiti zagađenje tla i podzemnih voda.

Veći prinosi

Navodnjavanje “kap po kap” omogućava biljkama da dobiju tačno onu količinu vode koja im je potrebna, što poboljšava rast i razvoj. Ovo može dovesti do većeg kvaliteta i količine useva.

Manjii operativni troškovi

.

Potrebno je manje vremena za održavanje i praćenje sistema za navodnjavanje. Sistemi kap po kap takođe mogu da smanje troškove energije jer se manje vode pomera, što smanjuje potrebu za pumpama i drugom opremom.

Navodnjavanje kap po kap

Lo

Navodnjavanje kap po kap mechatronic Smart Irrigation Solutions

Osnovni ekran mašine za navodnjavanje i prihranjivanje

L

Ukratko, sistemi za navodnjavanje kap po kap su važni u savremenoj poljoprivredi jer smanjuju potrošnju vode, smanjuju zagađenje zemljišta i podzemnih voda, povećavaju prinose useva i smanjuju troškove rada i energije

U saradnji sa Mechatronic

Industrijska automatizacija.

u saradnji sa Mechatronic automatizovano prihranjivanje biljaka , navodnjavanje kap po kap
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Smart Irrigation Solutions